KOULUTUS


MBBn neurologisiin tutkimuksiin perustuvaa perusteoriaa voidaan soveltaa sekä muodoltaan että sisällöltään hyvin erilaisiin koulutuskokonaisuuksiin:

  • kokemukselliset luennot
  • teemalliset koulutus- ja hyvinvointipäivät
  • pitemmät, tavoitteelliset koulutuskokonaisuudet eri aihealueista
    • vuorovaikutustaidot
    • työyhteisön voimavarat
    • stressinhallinta ja työssä jaksaminen