#

Olen

Tarja Ryynänen . Koulutukseltani olen teologian maisteri ja psykoterapeutti (YET, Valvira, KELA). Erikoistumisalueeni on KEHOPSYKOTERAPIA, joka tarkastelee ihmistä paitsi ajatusten, tunteiden ja mielikuvien niin myös aistimusten ja kehollisten asenteiden kautta. Tarkastelun ytimessä on ns. KEHOTIETO, joka on yksilön omaa, havaintoihin perustuvaa tietoa itsestä ja maailmasta.


Teen

kehotietoon pohjautuvaa

  • PSYKOTERAPIAA
  • TYÖNOHJAUSTA
  • KOULUTUSTA
  • KONSULTOINTIA

Sen lisäksi ohjaan ja valmennan eri alojen ihmisiä erilaisissa yhteyksissä. Tavoitteni on tukea kehollista tietoa, itseymmärrystä ja viisautta niin yksilöissä, perheissä kuin yhteisöissäkin.


Uskon,

että kehotietoisemmaksi tullessaan ihminen on entistä enemmän oma, kokonainen itsensä. Hän voi paremmin kuin aikaisemmin ja pystyy käyttämään mahdollisimman hyvin niitä voimavaroja, joita itsellä on. Tämä ei kuitenkaan tarkoita yli-ihmiseksi muuttumista. Kehotietoisuuden kautta on mahdollista ymmärtää, että myös inhimilliset puutteemme ja rajoitteemme ovat tärkeä osa meitä. Hyväksyttyinä niistä voi muodostua jopa välttämätön ja elinvoimainen osa parasta mahdollista kokonaisuutta.


Kehopsykoterapiatyöni tavoitteena

on entistä kehotietoisempi ihminen, joka voi yhä paremmin hyväksyä itsensä sellaisena kuin on. Ylettömistä vaatimuksista ja turhista valtataisteluista irti päästäminen vapauttaa yksilön voimavarat parempaan käyttöön ja tekee elämää helpommaksi paitsi itselle niin myös muille.


Koska yhteisöt koostuvat yksilöistä niin kehopsykoterapialla on sovellutusalueet myös esimerkiksi perheiden ja työyhteisöjen hyvinvoinnissa. Kehotietoinen ja itsensä kanssa sopusoinnussa oleva ihminen ei tarvitse tuekseen epäreiluja keinoja manipuloida muita, taistella vallasta tai hyväksikäyttää toisia. Yhteisöt, joiden jäsenet eivät ole ristiriidassa itsensä eivätkä toistensa kanssa pystyvät toimimaan entistä luovempina ja tyytyväisempinä yhteisten päämäärien eteen.


Työni perustana on ajatus, että yksilön kehotietoisuus rakentaa ensin sillan kehon ja mielen väliin. Tästä seuraa mahdollisuus eheyteen ja rauhaan ensin oman itsen ja sen jälkeen myös muiden kanssa.