MITÄ ON KEHOTIETO?


Kehotieto on yksilön omaa, sisäistä tietoa siitä mikä on totta. Se ylittää ajatuksen välittämän tiedon sekä usein myös menneisiin kokemuksiin perustuvan tunne- ja kokemustiedon.


Kehotieto (gut feeling) on havaintoihimme perustuvaa syvästi yksityistä tietoa. Se kertoo välitöntä tietoa havaitsijastaan eikä sitä voi käyttää väkivaltaan eikä toisten ihmisten hallitsemiseen. Yksilön elämän kannalta kehotiedon löytämisellä voi kuitenkin olla suuri merkitys. Kehotieto riisuu tiedostamme opittujen ehdollistumien osia ja paljastaa meille itseämme ja maailmaamme ilman puolustusmekanismienne tuottamaa häiriötä.


Kehotieto on jokaisen tavoitettavissa aistien kautta. Usein vie kuitenkin aikaa oppia asettumaan omaan aistimaailmaan niin, ettei ajattelumme, tunteemme tai toisaalta myös kehomme ehdollistuneet traumareaktiot vääristä kokemaamme.

Syvimmän yhteyden kehotietoon tarjoaa ns. proprioseptiivinen aistimme. Tämä kokonaiskehollinen aistimme yhdistää eri aistinelinten tuottamat kokemukset yhtenäiseksi keholliseksi tiedoksemme.


Proprioseptiivisen aistin käyttämistä voi harjoitella ja siihen voi oppia vähitellen myös luottamaan. Sen avulla voi alkaa hiljalleen rakentaa siltaa omien, usein erillisiksi ajautuneiden osien välillä. Tämä rakennusprosessi on monesti hidas ja hienovarainen – toisaalta se rakentaa pysyviä yhteyksiä, jotka on todennettavissa myös fysiologisella tasolla. Solumme uusiutuvat, kehomme oppivat uusia liikeratoja ja aivojen toiminta voi eheytyä pysyvästi. Täydellisiä meistä ei tule, mutta jo pienikin kehitys meissä itsessämme tuottaa suurta muutosta suhteessa ympäröivään maailmaan ja toisiin ihmisiin.


Kehotiedon lisääntymisen tärkeimpänä seurauksena on yksilön eheyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. ”Sivutuotteena” tulee kasvava ymmärrys, myötätunto ja kyky yhteyteen niin perheissä kuin työpaikallakin.


Sekä ihmisten että koko maapallon resurssit on tällä hetkellä viety niin tiukalle kuin mahdollista. Tästä ei ole kuitenkaan seurannut tasapainoa ja hyvinvointia, päinvastoin. Kehotiedon tie kulkee päinvastaiseen suuntaan tämänhetkisen yhteiskunnallisen kehityksen kanssa. Kun päästämme irti jatkuvan kasvun harhasta ja alamme keskittyä yksilön hyvinvointiin orgaaninen, luonnonmukainen kasvu käynnistyy. Hyvinvoiva ihminen tekee työtään parhaalla energiallaan ja entistä kokonaisemmin voimavarojaan käyttäen. Kun samalla kyky yhteistyöhön kasvaa, seurauksena on yhteisen hyvän lisääntyminen kaikilla mittareilla. Tasapainoiset vanhemmat kasvattavat tasapainoisia lapsia, tyytyväinen työntekijä tahtoo tehdä tuottavaa yhteistyötä muiden kanssa. Puoliso, joka kokee tulevansa kuulluksi ja ymmärretyksi jaksaa paremmin ottaa huomioon myös toisen puolison tarpeet.


Kehotieto on pohjimmiltaan palaamista ihmiskunnan yhteiseen, syvään viisauteen. Hiljaiseen, keholliseen tietoon turvautuminen ei ole mikään uusi ilmiö, mutta se unohtuu hetkittäin. Maailmassa vallitsee kuitenkin suuremmat lainalaisuudet kuin mitä ihminen parhaimmalla tahdollaan ja tiedollaankaan pystyy hallitsemaan. Liittoutumalla näiden luonnonlakien kanssa voimme kuitenkin lopulta paremmin kuin sotimalla niitä vastaan.


Kehotieto tarjoaa tien, joka on aistimuksen - tai vaikkapa hengenvedon - etäisyydellä meistä jokaisesta. Sille tielle lähtien voimme löytää uusia, entistä tyydyttävämpiä tapoja elää sopusoinnussa itsemme, toistemme ja koko ympäröivän maailman kanssa.